• Booklets
  • Catalogue
  • EggsBanner
  • Training

block texture border muted

Helo!

Croeso i wefan Hawliau Plant Cymru.

Yma, gallwch chi ddysgu am bob un o’r hawliau i blant yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP), ac edrych trwy’r adnoddau, y ffilmiau, y gemau a’r wybodaeth.

Pob hwyl arni!

Helo!

HeloFilm

Hyfforddiant Newydd

ELearningCY
Cliciwch yma i weld ein Pecyn E-Ddysgu!

Read more

Paper Wales Film

PaperWales

Chwilota drwy'r Wefan

Beth ydych chi'n ei feddwl?

Mae croeso ichi gysylltu â ni:

Twitter

Children's Rights in Wales

A oeddech yn gwybod eich bod yn gallu adnewyddu eich credydau treth yn Gymraeg? Beth am fewngofnodi i’ch cyfrif treth personol ac adnewyddu nawr? gov.uk/cyfrif-treth-p…

Read more

Children's Rights in Wales

Did you know that you can renew your tax credits in Welsh? Why not sign in to your personal tax account and renew now. gov.uk/cyfrif-treth-p…

Read more

Children's Rights in Wales

RT @wgdep_health: A pleasure to meet some of the children @1gaer1 Newport today, just one of the projects that will benefit from the additi…

Read more

Children's Rights in Wales

RT @wgdep_health: Pleser cyfarfod â rhai o blant @1gaer1 Casnewydd heddiw - un o'r prosiectau a fydd yn elwa ar y £ 7.7m a gyhoeddwyd genny…

Read more

Eich Hawliau:

Eich Hawliau:

Cliciwch yma i ddysgu mwy am eich hawliau!

Read more

Y Newyddion Diweddaraf:

Y Newyddion Diweddaraf:

Cymerwch gip ar y newyddion diweddaraf a'r digwyddiadau yn y Caffi!

Read more

Oes gennych chi gwestiynau?

Oes gennych chi gwestiynau?

Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin!

Read more

Ein App:

Ein App:

Gallwch chi lawrlwytho ein app iTunes HEDDIW!

Read more

Taflen ar Erthyglau CCUHP:

Taflen ar Erthyglau CCUHP:

Lawrlwythwch Taflen ar Erthyglau CCUHP!

Read more

Fideos:

Fideos:

Eich Hawliau Fideo!

Read more

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.