• Training
  • EggsBanner
  • Booklets
  • Catalogue

block texture border muted

Helo!

Croeso i wefan Hawliau Plant Cymru.

Yma, gallwch chi ddysgu am bob un o’r hawliau i blant yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP), ac edrych trwy’r adnoddau, y ffilmiau, y gemau a’r wybodaeth.

Pob hwyl arni!

Helo!

HeloFilm

Hyfforddiant Newydd

ELearningCY
Cliciwch yma i weld ein Pecyn E-Ddysgu!

Read more

Paper Wales Film

PaperWales

Chwilota drwy'r Wefan

Beth ydych chi'n ei feddwl?

Mae croeso ichi gysylltu â ni:

Twitter

UNCRC in Wales

Article 23 - Children who have any kind of disability should have special care and support so that they can lead full and independent lives. #UNCRC #ChildrensRights

Read more

UNCRC in Wales

Erthygl 23 - Dylai plant sydd ag anabledd o unrhyw fath gael gofal arbennig a chefnogaeth fel y gallant fyw bywyd llawn ac annibynnol. #CCUHP #HawliauPlant

Read more

UNCRC in Wales

Article 15 - Children have a right to meet together and to join groups and organisations, as long as this does not stop other people from enjoying their rights. #UNCRC #ChildrensRights

Read more

UNCRC in Wales

Erthygl 15 - Mae gan blant yr hawl i gydgyfarfod ac i ymuno รข grwpiau a sefydliadau, onid yw hyn yn cadw pobl eraill rhag mwynhau eu hawliau. #CCUHP #HawliauPlant

Read more

Eich Hawliau:

Eich Hawliau:

Cliciwch yma i ddysgu mwy am eich hawliau!

Read more

Y Newyddion Diweddaraf:

Y Newyddion Diweddaraf:

Cymerwch gip ar y newyddion diweddaraf a'r digwyddiadau yn y Caffi!

Read more

Oes gennych chi gwestiynau?

Oes gennych chi gwestiynau?

Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin!

Read more

Ein App:

Ein App:

Gallwch chi lawrlwytho ein app iTunes HEDDIW!

Read more

Taflen ar Erthyglau CCUHP:

Taflen ar Erthyglau CCUHP:

Lawrlwythwch Taflen ar Erthyglau CCUHP!

Read more

Fideos:

Fideos:

Eich Hawliau Fideo!

Read more

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo