• Training
  • EggsBanner
  • Booklets
  • Catalogue

block texture border muted

Taro’r cydbwysedd iawn: cynigion ar gyfer Bil y Gymraeg

Mae Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cyhoeddi Papur Gwyn

 ‘Taro’r cydbwysedd iawn: cynigion ar gyfer Bil y Gymraeg'

 

Mae copi ar gael o’r ddolen isod:

 https://ymgyngoriadau.llyw.cymru/ymgyngoriadau/bil-y-gymraeg-papur-gwyn

 

Byddwn yn trefnu digwyddiadau ymgysylltu i drafod y Papur Gwyn ym mis Medi a Hydref a fe wnawn sicrhau eich bod yn derbyn y manylion perthnasol.

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo