• EggsBanner
  • Catalogue
  • Training
  • Booklets

block texture border muted

Taro’r cydbwysedd iawn: cynigion ar gyfer Bil y Gymraeg

Mae Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi cyhoeddi Papur Gwyn

 ‘Taro’r cydbwysedd iawn: cynigion ar gyfer Bil y Gymraeg'

 

Mae copi ar gael o’r ddolen isod:

 https://ymgyngoriadau.llyw.cymru/ymgyngoriadau/bil-y-gymraeg-papur-gwyn

 

Byddwn yn trefnu digwyddiadau ymgysylltu i drafod y Papur Gwyn ym mis Medi a Hydref a fe wnawn sicrhau eich bod yn derbyn y manylion perthnasol.

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.