• EggsBanner
  • Training
  • Catalogue
  • Booklets

block texture border muted

Gofalwyr Ifanc

Your local council has a responsibility to ensure that your duties as a carer do not interfere with your education, development, and overall quality of life. They must also ensure that you do not become trapped in your role as a carer.  Find out more about Young Carers

 

 

Hanes datganoli yng Nghymru

Gellir olrhain gwreiddiau datganoli yng Nghymru yn ôl i ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Ym 1886, sefydlwyd Cymru Fydd i hyrwyddo amcanion y Blaid Ryddfrydol yng Nghymru ac ymgyrchu o blaid “ymreolaeth” i Gymru. Er mai byrhoedlog fu llwyddiant Cymru Fydd, cyd-darodd ei weithgareddau â datblygiadau gwleidyddol eraill oedd yn berthnasol i Gymru, fel pasio Deddfau a oedd yn gymwys i Gymru’n benodol, am y tro cyntaf yn Senedd y DU. Roedd hefyd yn cyd-daro â chychwyn datganoli gweinyddol yng Nghymru drwy sefydlu Bwrdd Addysg Cymru ym 1907.  Mwy o wybodaeth Hanes datganoli yng Nghymru

St John Cymru Wales

Pobl ifanc yw'n dyfodol, ac mae St John Cymru yn falch o ddarparu llawer o gyfleoedd a rhaglenni datblygu i unigolion rhwng 5 a 25 oed. Mae'r rhaglenni hyn yn helpu i addysgu sgiliau cymorth cyntaf hanfodol, maent yn gyfle i wneud ffrindiau ac ymgymryd â heriau newydd cyffrous. Mae St John Cymru yn sefydliad ieuenctid mawr ac mae dros hanner o'n 4,500 o wirfoddolwyr o dan 18 oed. Gall unigolion gofrestru i fod yn ‘Badger’ neu'n ‘Cadet’, ac mae llawer o'n haelodau hŷn yn symud ymlaen i fod yn Arweinwyr Ieuenctid gan chwarae rôl hanfodol yn natblygiad ein pobl ifanc.

Gwobrau Rhagoriaeth mewn Gwaith Ieuenctid 2017

Mae'n bleser gennym wahodd enwebiadau ar gyfer Gwobrau Rhagoriaeth mewn Gwaith Ieuenctid!  Cynhelir y Gwobrau Rhagoriaeth mewn Gwaith Ieuenctid yng Nghaerdydd ar 23 Mehefin 2017. Mae'r noson yn gyfle i gydnabod a dathlu prosiectau gwaith ieuenctid a gweithwyr ieuenctid rhagorol ledled Cymru.  Am mwy o wybodaeth:  Gwaith Ieuenctid 2017

Croeso i Flwyddyn Chwedlau Cymru 2017

2017 yw Blwyddyn Chwedlau Cymru – cyfle i ddathlu’r gorffennol, y presennol a’r dyfodol trwy ddod â’r gorffennol yn fyw mewn ffordd na welwyd mo’i debyg o’r blaen, gydag atyniadau, digwyddiadau, a gweithgareddau mewn lleoliadau chwedlonol yng Nghymru.  Y gobaith yw creu chwedloniaeth newydd yng Nghymru, trwytho ymwelwyr yn ein stori epig, a chreu profiadau chwedlonol. 2017 Flwyddyn Chwedlau Cymru

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.