• Catalogue
  • Booklets
  • Training
  • EggsBanner

block texture border muted

Gwirfoddolwyr Ifanc

Os ydych chi rhwng 14 a 25 oed, a’ch bod yn gwirfoddoli ar hyn o bryd, neu’n ystyried gwneud hynny, mae llwyth o wybodaeth a chyngor ar gael i chi. Mae gwirfoddoli’n golygu gwneud gwahaniaeth yn eich cymuned, a bod yn rhan bwysig ohoni, felly wrth gwrs, mae’n golygu beth allwch chi ei wneud dros eich cymuned. Ond mae hefyd yn ymwneud â’r hyn y gallwch chithau ei gael o’r profiad.

Mae GwirVol (www.gwirvol.org/cy/gwirfoddolwyr/) yn gynllun ar gyfer pobl ifanc 14-25 oed. Gwirfoddoli Cymru/Gwirfoddolwyr Ifanc

 

Dy Gynilliad Di

Mae Dy Gynulliad di yn wefan bwrpasol i bobl ifanc ddysgu am Gynulliad Cenedlaethol Cymru - yr hyn mae'n ei wneud a sut mae'n effeithio ar bobl ifanc sy'n byw yng Nghymru.

Dylai pawb yng Nghymru gael llais yn y ffordd y mae eu gwlad yn cael ei rhedeg, ac un ffordd o sicrhau hynny yw pleidleisio yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Ond beth os nad wyt ti'n ddigon hen i bleidleisio? Neu'n teimlo nad wyt ti'n gwybod digon am wleidyddiaeth i bleidleisio? Mae sawl ffordd o wneud gwahaniaeth a sicrhau bod dy lais yn cael ei glywed yng Nghymru, a bydd y wefan hon yn dangos sut!

Rydym am i bobl ifanc fod wrth wraidd y wefan hon, felly gwna’n siŵr dy fod yn cymryd rhan drwy Twitter, Facebook neu drwy e-bostio  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Dy Gynilliad Di 

Vote16

Croeso i 2016, ein Blwyddyn Antur

Mae’n amser am antur! Dewch i archwilio’n cestyll gwych, ewch ar antur Gymreig fel Bear Grylls neu ddiwrnod gwyllt ym myd natur. Dyma’r amser perffaith o’r flwyddyn i reidio’n llwybrau beicio mynydd, ymweld â thraeth tywodlyd neu fwynhau golygfa o gopa mynydd. Mae gynnym ni hefyd syniadau newydd am seibiant dros benwythnos neu ddiwrnodau allan.  Mae llawer iawn o bethau i’w gwneud a llefydd i ymweld â nhw, felly ewch ar antur newydd yng Nghymru! Croeso i ein blwyddun antur

Llinell gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Llinell gymorth ddwyieithog, sydd hefyd yn rhad ac am ddim, sy’n darparu un pwynt cyswllt i unrhyw un yng Nghymru sy’n dymuno cael gwybodaeth ychwanegol neu help mewn perthynas â chyffuriau neu alcohol.  Bydd y llinell gymorth yn cynorthwyo unigolion, eu teuluoedd, gofalwyr a gweithwyr cymorth ym maes cyffuriau ac alcohol i fanteisio ar wasanaethau lleol a rhanbarthol priodol.

Mwy o wybodaeth:  Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo