block texture border muted

Prif Hawliau

Question
1Discrimination-CY2YPBestInterest-CY3TheRighttoLife-CY4MakingDecisions-CY      1Introduction-CY2Information-CY3Contacts-CY

Cyflwyniad

Croeso i'r ap Ein Hawliau - Cymru. Mae plant a phobl ifanc wedi helpu i greu'r ap yma, a'i fwriad yw dweud popeth wrthych am eu hawliau yng Nghymru.

Un o'r pethau pwysicaf mae'r ap yma'n ceisio'i wneud yw sicrhau bod plant a phobl ifanc yn ymwybodol fod ganddyn nhw lawer o hawliau y gallant ddibynnu arnynt. Mae ganddyn nhw hefyd hawl i ddweud eu barn pan fydd penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau yn cael eu gwneud. Er enghraifft, os yw aelodau o glwb ieuenctid sy'n cael ei redeg gan Gyngor lleol yn teimlo nad ydy'r hyn sy'n cael ei ddarparu yn bodloni eu hanghenion, rhaid i'r Cyngor wrando ar eu barn. Mae'n bosib y bydd plant a phobl ifanc yn gallu arfer eu hawliau a deall eu hawliau yn well, a chwarae mwy o ran yn eu bywydau eu hunain ac ym mywydau eu cymunedau, os ydyn nhw'n cyfrannu at wneud penderfyniadau.

Gobeithio y bydd ar ap yma o ddiddordeb i chi, a chofiwch bob amser fod hawliau plan a phobl ifanc yn bwysig!

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.