block texture border muted

Prif Hawliau

Question
1Discrimination-CY2YPBestInterest-CY3TheRighttoLife-CY4MakingDecisions-CY      1Introduction-CY2Information-CY3Contacts-CY

Stop it Now! Wales

StopitNowMae Stop it Now! yn credu yn yr egwyddor bod pob oedolyn yn gyfrifol am amddiffyn yr unigolion mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas, ac maent yn gweithredu ar sail yr egwyddor hon. Gellir amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol os yw oedolion yn ymwybodol o sut mae pobl sy'n cam-drin yn gweithredu, gan gynnwys y rhai sy'n cam-drin drwy gyfrwng y Rhyngrwyd. Hefyd mae'n rhaid i oedolion deimlo'n hyderus ynghylch beth ddylent ei wneud os ydynt yn poeni bod cam-drin yn digwydd o bosib.

Cyfeiriad: Bordesley Hall, The Holloway, Alvechurch, Birmingham
Cod post: B48 7QA
Ffon: 07720 092564
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Gewfan: www.stopitnow.org.uk

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.