block texture border muted

Prif Hawliau

Question
1Discrimination-CY2YPBestInterest-CY3TheRighttoLife-CY4MakingDecisions-CY      1Introduction-CY2Information-CY3Contacts-CY
  • Cysylltiadau
  • Cyfnewid UNA – Prosiectau Gwirfoddol Rhyngwladol/ UNA Exchange - International Volunteer Projects

Cyfnewid UNA – Prosiectau Gwirfoddol Rhyngwladol/ UNA Exchange - International Volunteer Projects

UNAMae Cyfnewid UNA yn galluogi i wirfoddolwyr gymryd rhan mewn Prosiectau Gwirfoddol Rhyngwladol ym mhob cwr o'r byd. Nod y prosiectau hyn yw creu ymwybyddiaeth ddiwylliannol well a hybu datblygiad personol, gan wneud gwaith sydd o fudd i gymunedau lleol.

Cyfeiriad: International Exchange Coordinator, Temple of Peace, Cathays Park, Cardiff
Cod post: CF10 3AP
Ffon: 029 2022 3088
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Gewfan: www.unaexchange.org

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.