block texture border muted

Prif Hawliau

Question
1Discrimination-CY2YPBestInterest-CY3TheRighttoLife-CY4MakingDecisions-CY      1Introduction-CY2Information-CY3Contacts-CY

Gwybodaeth

Datblygwyd ar app hwn ar gyfer Llywodraeth Cymru er mwyn helpu pobl sy'n byw yng Nghymru i ddod o hyd i fwy o wybodaeth am hawliau plant a phobl ifanc. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn y dylid parchu hawliau plant a phobl ifanc. Yn yr adran hon, cewch wybod mwy ynghylch pam fod yr app hwn wedi'i wneud, a sut y gallwch roi gwybod i Llywodraeth Cymru sut y gellir gwella'r app.

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.